Kodin sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu ja asennus

Kulmakivinä ovat luotettavuus, turvallisuus ja työn loppuun saattaminen sovitussa aikataulussa.